slider

slider slider slider

Jak získat řidičské oprávnění?

Nabízíme řidičský výcvik pro skupiny A2, A, B, B automat, B+E

GYMNÁZIUM Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová

1. Nejdříve musíte vyplnit a odevzdat následující dokumenty:

Žádost si můžete vyzvednout každé pondělí v době od 16.00 – 17.30 v učebně naší autoškoly na GYMNÁZIU v Moravské Třebové, další možností je vyzvednutí žádosti na stanici STK, žádost zašleme poštou nebo si ji vytisknete z našich stránek z odkazu tiskopisy spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti.

Žádost prosím vyplňte čitelně velkými tiskacími písmeny. Pokud jste mladší 18 let musí být žádost podepsána Vaším odpovědným zástupcem. Žádost také obsahuje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo. Toto potvrzení od lékaře nesmí být starší než 3 měsíce v době odevzdání žádosti. Pokud nám odevzdáte tyto všechny dokumenty, zařadíme Vás do kurzu a můžeme začít s výukou a praktickým výcvikem.

Received_365969184275211

2. Výuka v autoškole

Výuka probíhá každé pondělí v době od 16.00 – 17.30 hodin na gymnáziu. Výcvikové hodiny jízdy se plánují podle Vašeho volného času. Místo zahájení a ukončení cvičné jízdy osobním vozidlem je zpravidla v místě Vašeho bydliště. Není tedy pro nás žádný problém pokud jste z okolí pro Vás zajet a opět vysadit na stejném místě.

Dále je tu možnost dálkového studia s konzultacemi.

3. Po ukončení výuky a výcviku následuje závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • písemný test
  • praktická jízda

Pro získání řidičského oprávnění je nutné úspěšně absolvovat všechny části zkoušky. Pokud z jedné části neuspějete opakujete vždy pouze tuto část ze které jste neprospěli. Opravná zkouška může být provedena nejdříve za 6 pracovních dnů . Celkově máte čas 6 měsíců od ukončení kurzu provádět opravné zkoušky. Závěrečná zkouška je zpoplatněna 700 Kč, které zaplatíte pověřené obci.

4. Studijní materiály

K vašemu studiu nabízíme zdarma moderní učebnici autoškoly, která obsahuje výkladovou část doplněnou obrázky a komentáři k jednotlivým paragrafům zákona a další částí učebnice jsou aktuální testové otázky a CD.
Dokumenty ke stažení:

  • Žádost o řidičské oprávnění - stáhnoutPrihlaska_autoskola
  • oboustranný formulář - (vytiskněte prosím obě strany na jeden list)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti - stáhnoutLekarsky_posudek

Ceník služeb

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky MÚ Moravská Třebová.

Kursovné je možné uhradit současně s podáním žádosti, popřípadě na první jízdě. Další možností platby je rozdělení na 2 až 3 splátky bez navýšení.

Doplňkové služby:

  • Převod z jiné autoškoly   - 1.000 Kč.
  • Vrácení ŘO                          - 3.000 Kč.
  • Kondiční jízdy za 60 min -    400 Kč.
B student B standart B96 BE  A2, A
10.000 Kč 11.000 Kč 3.000 Kč 6.000 Kč  10.000 Kč
         

Najdete nás