A

Co smíte řídit

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

  • věk 24 let
  • platná lékařská prohlídka
  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
  • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
slider slider