B

Co smíte řídit

      
     motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě řidiče,
    ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
    a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
    b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo

     vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 

      vozidla zařazená do skupiny B1

slider slider